Заходи

назад вперед

Підвищення прибутку на складських комплексах

Підвищення прибутку на складських комплексах за допомогою інтегрованої системи відеоспостереження та СКУД

Ефективність роботи підприємства визначається співвідношенням між прибутком та витратами, які забезпечили ці прибутки. Шляхи підвищення ефективності — збільшення прибутку та зменшення витрат.

Розглянемо приклад взаємодії цих шляхів: виручка компанії складає 2,4 млн грн, з них витрати 2 млн. грн (83,3% від виручки), прибуток 0,4 млн. грн (16,7% від виручки). Маємо завдання підвищити прибуток компанії до 0,5 млн. грн. для цього можна:


• підвищити виручку на 25% до 2,994 млн грн, при цьому витрати зростуть до 2,494 млн. грн;
• зменшити витрати на 4,2% до 1,9 млн. грн, об’єм виручки незмінний.

Розрахунки приведені в таблиці 1.

Таблиця 1.

Відповідно зменшити витрати на 4,2% значно простіше, ніж збільшити виручку на 25%.

Методи скорочення витрат на складських комплексах:

 1. Підвищення плановості перевезень — маршрут та графік руху транспортних засобів (ТЗ) з матеріально технічними ресурсами (МТР) складається завчасно та погоджується з замовниками та здавачами вантажів. Це дає можливість підготувати персонал та обладнання для прийому/відвантаження МТР, таким чином виконати умову «точно в термін» й уникнути авралів.
 2. Оперативний контроль зон зберігання та аналіз завантаженості протягом року — дозволяє визначати ступінь завантаженості зон зберігання та швидко реагувати на ситуацію що склалася (регулювати кількість складських робітників та техніки, здавати вільні площі в оренду, завчасно знайти аутсорсинг площі).
 3. Контроль інтенсивності складських операцій — інтервал часу для проведення складських операцій для одного і того ж об’єму вантажу може сильно відрізнятися, відповідно важливо знати і прогнозувати завантаженість техніки та складських робітників для рівномірного розподілу завдань.

Впровадження цих методів дає змогу скоротити витрати на 5-20%.

Приклад рішення:

 1. Транспортний засіб під’їжджає до КПП, система відеоспостереження автоматично визначає № авто та видається картка яка прив’язана до цього номеру авто.
 2. Водій фіксує в’їзд через КПП цією карткою, при фіксації на табло висвічується номер рампи для вивантаження/завантаження товару.
 3. На рампі водій та робітник складу фіксує початок та закінчення: вивантаження/завантаження та час прийомки товару.
 4. У диспетчера автоматично формується завдання на виготовлення накладних у його складській програмі яка інтегрована зі СКУД, після фіксації операції закінчення прийомки товару.
 5. Диспетчер фіксує закінчення виготовлення накладних.
 6. Водій фіксує час отримання накладних.
 7. Виїзд транспортного засобу через КПП, фіксація виїзду та здача картки.

Мал. 1. Схема точок фіксацій операцій логістичного центру

Впровадження інтегрованої системи відеоспостереження та СКУД забезпечує:

 • Контроль часу проходження операцій;
 • Контроль дотримання норм вироблення;
 • Автоматичний пропуск транспортних засобів;
 • Віддалений доступ клієнтів до системи для отримання інформації про стан та час обробки вантажу та візуальне підтвердження подій;
 • Системи запобігання витоку інформації;
 • Контроль завантаженості складу, відеофіксацію на контрольних точках з прив’язкою до події.

Компанія Integrity Systems пропонує комплексні послуги по впровадженню інтегрованих систем відеоспостереження та СКУД, а саме:

 • Аналіз наявної інфраструктури;
 • Розробка Технічного завдання;
 • Розробка проектно-кошторисної документації;
 • Впровадження інтегрованої системи відеоспостереження та СКУД;
 • Навчання персоналу;
 • Технічна підтримка та обслуговування.

У своїх рішеннях ми використовуємо обладнання та розробки передових світових компаній Axis, Milestone Systems, Bosch, CDVI Group та інші.

Новини

next prev