Заходи

назад вперед

Локальні мережі передачі даних

На сьогоднішній день жодна компанія не може обійтися без локальної мережі, так як всі основні сервіси, програми та дані повинні бути доступні кожному співробітнику, який використовує їх у своїй роботі. З розвитком інформаційної інфраструктури компанії таких сервісів і додатків ставати все більше, так як вони оптимізують роботу співробітників і роблять їх ефективніше, що позитивно позначається на бізнесі в цілому. У сучасних компаніях практично всі бізнес процеси і комунікації максимально оптимізовані за рахунок використання спеціально розроблених для цих завдань додатків.

Така щільна інтеграція з ІТ крім всіх очевидних переваг також несе і деякі загрози і перешкоди які необхідно вирішувати як на етапі проектування і впровадження, так і на етапі подальшої експлуатації всієї інфраструктури. Оскільки основою для надання сервісів користувачам є мережа передачі даних компанії, то до неї також висувається ряд вимог, яким вона повинна відповідати. Основними з них є:

 • Продуктивність всіх елементів мережі повинна відповідати поточним вимогам і забезпечувати можливість розширення в майбутньому
 • Всі сервіси повинні залишатися доступними більшості користувачів навіть при виході з ладу елемента мережі
 • Мережа повинна бути конвергентною
 • Підтримка механізмів забезпечення якості обслуговування для користувачів і додатків (QoS)
 • Рішення повинно забезпечувати безпеку і відповідність політикам компанії
 • Підтримка відкритих протоколів і стандартів
 • Наявність можливості централізованого управління всією мережевою інфраструктурою

Наша компанія пропонує рішення на базі обладнання провідних виробників Cisco, Hewlett Packard, Extreme Networks ... Устаткування цих виробників повністю відповідає перерахованим вище вимогам, а також є економічно ефективними і має відмінні показники Повернення інвестицій (Return On Investment) і Вартості володіння (Total cost of ownership).
Як правило, при побудові локальних мереж використовується багаторівневий підхід, що забезпечує досягнення найкращих результатів по продуктивності, надійності, відмовостійкості, керованості і масштабованості:

Побудова локальних мереж відповідно до ієрархічної моделлю забезпечує наступні переваги:

 • скорочується час простою інформаційних систем, як в разі відмови апаратного (за рахунок схем резервування), так і в разі програмних помилок і помилок оператора (за рахунок спеціальних механізмів пошуку несправностей);
 • мінімізуються втрати робочого часу за рахунок швидкої локалізації порушників політики мережевої безпеки, шкідливого трафіку і аномальної активності;
 • забезпечується швидке і ефективне впровадження високотехнологічних додатків, наприклад IP-телефонії та відеоконференцзв’язку;
 • скорочуються витрати на експлуатацію локальної мережі при використанні систем централізованого управління;
 • оптимізуються витрати при розширенні локальної мережі за рахунок можливості простого масштабування без втрати надійності та швидкодії для кінцевих користувачів.

Більшість додатків, які використовуються для вирішення поставлених бізнес-завдань компанії, в основному орієнтовані на клієнт-серверну модель, що забезпечує найбільшу ефективність виконання бізнес-процесів. Тому висока доступність (High Availability) серверів, що забезпечують роботу цих додатків, є абсолютно необхідною для нормального функціонування бізнесу і в свою чергу повністю залежить від високої доступності локальної мережі в цілому.
Для забезпечення надійності та відмовостійкості локальних обчислювальних мереж використовуються різні методи, як в самій топології мережі, так і при виборі телекомунікаційного обладнання. Як правило, при побудові ЛВС для зв’язку між різними рівнями в топології мережі передбачають резервні підключення між телекомунікаційним обладнанням, причому для передачі трафіку використовуються обидва канали — основний і резервний. Крім того, в топології мережі передбачають установку дублюючих центральних комутаторів рівня ядра, які забезпечують роботу мережі в разі відмови одного з комутаторів. Для підвищення надійності роботи телекомунікаційного обладнання, а значить і надійності мережі в цілому, використовують модульні пристрої, що дозволяють встановлювати дублюючі блоки живлення або модулі управління.

Новини

next prev